1982 - מיש"א - מאגר משתמשי קולחי אשקלון. מנהל מיכה כלב 1984

תגובות (1)
הוספת תגובה
archive@y-m.co.il
לפני 7 חודשים
צינור הבא מביוב אשקלון