1969 - חברים, נופים, מבנים

תגובות (2)
הוספת תגובה
archive@y-m.co.il
לפני 25 חודשים
מימין - מניה ברון כהן, אטקה מירברג, חוה רובינשטיין גצלר
archive@y-m.co.il
לפני 25 חודשים
מימין - אטקה מירברג, משמאל - חוה רובינשטין גצלר.