1955 - אנשים נופים מבנים

תגובות (1)
הוספת תגובה
archive@y-m.co.il
לפני 30 חודשים
מימין - פסח וייס, משה כרמי, מורצ'ו וילוגה, יושקה ראובני