2008 - בניית אשקוביות

תגובות (1)
הוספת תגובה
ארכיון
לפני 18 חודשים
העברת האשקוביות ממוסד שקמה לשכונת הותיקים