1952 - בריכת השחייה

תגובות (6)
הוספת תגובה
ארכיון יד מרדכי...
לפני 3 שנים
ילדי הקיבוץ, קבוצת "דרור" מתרחצים בברכת השחיה ערומים
ארכיון יד מרדכי...
לפני 3 שנים
ברכת השחיה לפני המלחמה
ארכיון יד מרדכי...
לפני 3 שנים
חברים בברכת שחיה.ראשון מימין - משה שטינברג
archive@y-m.co.il
לפני 3 שנים
נערים מגרעין בברכה
archive@y-m.co.il
לפני 3 שנים
הברכה לפני המערכה 1947
archive@y-m.co.il
לפני 3 שנים
ברכת השחיה נבנתה מכספי ם שקיבלו החברים שהיו בבריגדה היהודית בצבא הבריטי במלחמת העולם השניה...
ברכת השחיה נבנתה מכספי ם שקיבלו החברים שהיו בבריגדה היהודית בצבא הבריטי במלחמת העולם השניה